بغض


بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست

اگر بشکنه دیگه اعتراض نیست 

التماسه...!!

/ 2 نظر / 19 بازدید
غريبه آشنا

دلتــ كه گرفــت صدایــم بزن تا رد پاے پاییز را از دلتـــ پاك كنم دلـت كــ ه گرفت در آغوشم بگیــر ایـن جـا همیشـ ه براے تو تــابستــان است !

هدی

[گل] قشنگ بود...