بلاتکلیفی

گاهی آدم میماند بین بودن و نبودن......به رفتن که فکر میکنی اتفاقی می افتد که منصرف میشوی...میخواهی بمانی، رفتاری میبینی که انگار باید بروی..................این بلاتکلیفی خودش کلی جهنم است.........

/ 2 نظر / 49 بازدید

ای کــاش یا بـــــــــــودی ، یـــــا از اول نبودی !!! ایـــــن که هســـتی … و کنــــارم نیســــتی … “دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد “

ریحانه

من الان دقیقاوضیعتم مثل حرف شماست کاش میشدیه راهی پیدابشه نجات پیداکنم