زندگانـــــــــــــــــــــــــــی...!


درمیان من و تو فاصله هاست.....
گاه می اندیشم.....
می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری.....
تو توانایی بخشش داری.........
دستهای تو توانایی آن را دارد. که مرا زندگانـــــــــــــــــــــــــــی بخشد ... (f)

/ 7 نظر / 27 بازدید
مجید

من وجودم به تو مدیون و دلم مامن توست آرزویم نظری روی تو و دیدن توست من اگر دور ز تو هستم و دلتنگ شدم با صدای خوش تو غرق در آهنگ شدم . . .[گل]

زهرا

پاهایم را که درون آب میزنم، ماهی ها جمع میشوند. شاید آنها نیز فهمیده اند، عمری * طعمه ی *روزگار بوده ام.....

سینا

آندم كه با تو باشم، يكسال هست روزي و آن دم كه بي تو باشم، يكروز هست سالي

سینا

آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم ... ممنون از حضورت....

سینا

بیچاره چوب کبریت کوچک ... آتش از سرش شروع شد ولی بر جانش افتاد .... فکرت را مراقب باش ...

man

قشنگ بود زهرا جون[گل]