وصف حالم

همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست:

لبخندم

درد

می کند ...!!!

/ 3 نظر / 26 بازدید
مسافر

من آدمي رو ميشناسم كه از فرط دلتنگي به كما رفته حرف ميزنه... راه ميره... ميخنده... اما هيچي حس نميكنه هيچي .................................... آفرین زیبا بود دوست داشتی بهم سر بزن

عسل

نگو دیگ....! دلم میگیره[ناراحت]

نازنازو

وقتی به لبخندت فکر کنی دردت یادت میره[خنثی][گل]