آموزش الگوی چشم ببر(آلفاپترن)

خب اول به تعداد ردیف هایی که توی تصویر الگومون شطرنجی هست ردیف نخ های زمینه رو کنار هم قرار می‌دیم که اینجا توی این تصویر زمینه ی ما سفیده

خب من الگوم رو شماره بندی کردم 34 ردیف شد و در طول هم17نخ سفید روکنار هم گذاشتم

حالا برای‌ابتدای بافت برای اینکه نخ‌ها کامل کنار هم وبه ترتیب قرار بگیره 3ردیف ساده بافتم

طبق الگو توی ردیف اول از سمت چپ باید 3 تا گره‌ی مشکی زده بشه که برای اینکه نخ هایی رو که احتیاج داریم به بافتمون وصل کنیم همیشه به این صورت عمل میکنیم.

اول نخ مشکی روکه می‌خوایم به بافتون وصل کنیم رو کنار نخ های سفید قرار می‌دیمو میتونیم ابتداش رو یه گره بزنیم

حالا به همون صورتی که گره‌ی راست می‌زنیم با نخ مشکیمون یه گره راست روی نخ سفید می‌زنیم

گره راست که بزنیم یک گره روی نخ سفیدمون تشکیل میشه که به راحتی میشه اون گره رو،روی نخ سفید حرکت داد

گره رو به سمت بالا حرکت میدیم تا جایی که امکان داره بالا می‌بریم درست سرجایی که ابتدای ردیف هست باید قرار بگیره

به این صورت

گره ی دوم و سوم رو هم که به همین صورت انجام می‌زنیم یعنی به سمت راست

خب حالا طبق الگو باید یک گره با نخ طوسی بزنیم نخ طوسی رو به همون صورتی که نخ مشکی رو وصل کردیم به بافتمون وصل می‌کنیم

توجه:توی این باف همیشه یکی درمیون گره هامون ردیف به ردیف به سمت راست و چپ هستن یعنی یک ردیف همه گره ها به سمت راست و ردیف بعد همه گره های به سمت چپ زده میشن

خب باید کلا 2گره با نخ طوسی بزنیم پس یک گره دیگه هم می‌زنیم

همین طور که توی شکل هم مشخصه گره ی بعد از طوسی مون مشکی باید زده بشه پس نخ مشکی که باهاش گره زده بودیم رو از زیر بافت رد میکنیم و می‌رسونیم به اونجایی که گره باید باهاش زده بشه

خب با نخ مشکیمون هم 3تاگره می‌زنیم

حالا باید2تاگره سفید زده بشه پس با نخ سفید روی نخ مشکیمون گره چپ می‌زنیم

توجه:همیشه گره هایی که با نخ سفید زده میشه مخالف گره های اون ردیفه یعنی این ردیف همه گره ها به راست زده میشه اما با نخ سفید گره هامون به سمت چپ زده میشه

خب با نخ سفیدمون 2تا گره باید بزنیم

گره‌ی‌بعدی بازمشکی هست باید باز نخ مشکیمون رو از زیر بافت رد کنیم و باهاش2تا گره بزنیم

گره بعد طوسی هست پس نخ طوسی رو از زیر بافت رد میکنیم و باهاش یه گره می‌زنیم

وحالا باید 4تا گره سفیدبزنیم گره های سفید رو روی نخ طوسی‌مون که نزدیک تره می2زنیم

خب حالا ردیف دوم رو باید شروع کنیم ردیف دوم رو از سمت راست شروع می‌کنیم یعنی از همون سمتی که بافت قبلیمون تموم شد

گره ی اول برای ردیف دوم از سمت راست سفیده پس با نخ سفیدمون روی نخ طوسی گره‌ی راست می‌زنیم

بعد از 2تا گره‌ی سفید یه گره طوسی میزنیم حواستون باشه این ردیف گره ها به سمت چپن البته به جز گره های سفید

خب حالا باید با نخ مشکیمون گره بزنیم پس نخ مشکی رو از زیر بافت رد میکنیم و باهاش گره‌ی چپ می‌زنیم

با نخ مشکیمون 3تا گره می‌زنیم

وحالا باز بانخ سفیدمون روی نخ مشکی 3تاگره می‌زنیم

حالابا نخ مشکیمون باید5تا گره بز‌نیم

حالا با نخ طوسی مون باید یک گره بزنیم پس باید نخ طوسی رو از زیر بافت رد کنیم و باهاش یه گره بزنیم

وحالا هم2تا گره با نخ مشکی

وبعد ردیف سوم رو شروع می‌کنیم

اولین گره از سمت چپ با مشکی باید زده بشه

گره دوم با نخ طوسی

وحالا 2تا مشکی

حالا با نخ سفیدمون باید 7 تا گره چپ بزنیم

حالا با نخ مشکی مون5تا گره‌ی راست می‌زنیم

وگره‌ی آخر از ردیف سوم رو با نخ طوس می‌زنیم

به همین ترتیب ردیف های بعد رو می‌بافیمنایت اسکین

ردیف چهارم

هرجای بافت که یکی از نخ هامون تموم شد می‌تونیم به راحتی باز یه نخ دیگه به بافتمون وصل کنیم

ببینین

ردیف پنجم

ردیف ششم و هفتم

ردیف هشتم

ردیف نهم ودهمنایت اسکین

و این هم بافت تا ردیف 20

تا ردیف30

بعد ازا ینکه بافت رو تا ردیف آخر یعنی ردیف34 ادامه دادیم باز بافت رو از ردیف آخر تکرار می‌کنیم تا به ردیف اول برسیم

به همین ترتیب دستبندمون آمادست♥نایت اسکین

 نایت اسکیننظرفراموش نشــــــــــــــــه

/ 14 نظر / 85 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هدی

[قهر] قهرم!!هویجوری...

تبسم

گره هاش چه مدلی[سوال]

-

[گل]

تبسم

مرسی[گل][لبخند]

زهرا

عالیه عجیجم[ماچ]

زاتارا

سلام خیلی قشنگ بود ممنون تو هیچ سایتی اینقدر واضح نشون نداده بود کارت درسته

fari

مرسی خیلی خیلی عالی بود مرسی . من تو سایت بغبغو هم رفتم الگوهای اونجا رو هم برداشتم مرسییییییییییی[چشمک]

تبسم

دیگه آموزش نمی زارید؟؟؟؟؟[سوال][لبخند]

ستاره

عالییییییییییییییی بود