وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی که....

 

هزاران دست هم به سویــــــــم دراز شود


پــــــــس خواهم زد


تـــنـــــها

 

تمنای دستان تـــــــــــو را دارم

 

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

 

وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی

 

 

که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای....!!!!

 

 

منبع: http://fati12111377.blogfa.com/

/ 3 نظر / 26 بازدید
-

[گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ... [گل][لبخند] ...

بيانسه

سلام سهيلا جون بازم نيومدي كاشون.....[افسوس] حالا آپم بدو بيا گلم .....[هورا] كيكات منو كشته .... [تایید].(منم ميخوام) [خوشمزه]