پــس کـــی بـــه فکـــــر منــــه؟

یـــه وقــتآیــی حــآلـم خــوبــه حــآل بقــیه بــد بــه روشـون نمیــآرم و

بــآهــآشــون همدردی میکـــنم

یــه وقـــتآیــی حــآل مــن بــده حــآل بـقـیـه خــوبــ

بــه روم نمیــآرم تــآ بــه حــآلشــون گنــد نزنــم

پــس کـــی بـــه فکـــــر منــــه؟؟ً!!

✘ اِحسآسآت لَعنتــــی مـלּ ✘

/ 1 نظر / 28 بازدید
شیدا

منم همین حالت رو دارم. راستی به منم سر بزن. نظر یادت نره هااااااااااااا