دلتنگی ..........

 

بعضـــی حــرفـــــارو نمیشــه گفت

بـــایـــد خـــورد! ولــــی بعضـــی حـرفــــــارو نــه میشــه گفت ، نــه میشــه خـورد!

میمـــونــــه ســــــر دل !

میشــــــــه دلتنگـــــــی... میشــــــــه بغـــــض... میشــــــــه سکـوتــــــ ...

میشــــــــه همـــــون وقتــی

کــــه خــودتـــــم نمـیدونــی چـــــه مـرگتـــــه !!

 

/ 3 نظر / 26 بازدید
هدی

باشه!!!!!!!یکی از نظرامو تایید نکردی[قهر]

هدی

[ناراحت]

هدی

همونو...[پلک]