just for you

عزیزم تو همان شخصی هستی که گفتی من برای تو ساخته شدم

فقط متعلق به توام

خوشبختی تو زندگی من است و...

حالا من به خاطر تو نمیدانی که چه خیالها و افکرا هایی

برای جبران محبت هایت دارم

وهر روز فک میکنم بهترین ها رو برایت ارمغان بیاورم

آری تو همانی که بهترین ها لایق توست/ 1 نظر / 18 بازدید
shams

خیلی ناز بود عزیزم[لبخند] آفرین... این حرف دل عشق منم هس[قلب]