زلیخا...

48081_469977543068598_1231148100_n.jpg

 

زلیــــخــــا......

 

                               جــــان یوســــفتــــ راســــتش را بــــگو.....

 

                به خدایتــــ چــــه گفــــتی که خودش اینــــطور پا در میــــانی کــــرد؟؟؟

 

منبع:  ❤ツ❤بـــــــــــازی روزگـــــــــــار❤ツ❤

 

/ 0 نظر / 22 بازدید