# تک_جمله_ها

زلیخا...

  زلیــــخــــا......                                  جــــان یوســــفتــــ راســــتش را بــــگو.....                   به خدایتــــ چــــه گفــــتی که خودش اینــــطور پا در میــــانی کــــرد؟؟؟   منبع:  ❤ツ❤بـــــــــــازی روزگـــــــــــار❤ツ❤   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید