یاد گرفتــــــه ام...

یاد گرفتـــه ام کــه
انسان مدرنـــی باشــــم
و هــر بار کــه دلتنـگ میشــــوم
بــه جای بغـــض و اشــک
تنهـا به این جملــه اکتفــا کنـــم کــه
هـوای بـــد ایــن روزهــا
ادم را افســــــــرده میکنـد . . .

۩۞۩..::..خسته ام..::..۩۞۩
/ 2 نظر / 24 بازدید
سپیده

פֿـیلـی وقـت هآ … مُہـِـم تَریــטּ פـ…ـ…ـ…ـرف میـآטּ دو نفــر … همآنـی اَسـت ڪـه هرگـ…ـ…ـ…ـز بِہـَـم نمـیگویــند …