/ 7 نظر / 27 بازدید
سپیده

واااااااای خیلی جالب بود ... مرسی مرسی لاااااااااایک [تایید][تایید][تایید][تایید] دلم واسش سوخت [نیشخند]

خسرو پيري

بیشتر از هرکسی … خودت را دوست داشته باش! جوری که هر کجا نشسته ای … هر جا که می روی …. در هر کاری که میکنی … “خــــــــودت ” حضور داشته باشد ، یــــک حضــــــــــور بـــی ماننـــد … اما خالــــــی از تکبــــر ، حسادت، ریــــــا … باور کن تا عاشق خودت نباشی …. عاشق هیچ کس نمیتوانی بشوی …. و هیچ کس هم عاشقت نمیشود ![گل][گل][گل][گل][گل]

زهرا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] وااااااااای خدا مردم خیلی جالب بوووووود

خسرو پيري

وکسی می گوید :سرخودبالاکن... به بلندابنگر، به بلندای عظیم... به افق های پرازنورامید... وخودت خواهی دید... وخودت خواهی یافت... خانه دوست کجاست... خانه دوست درآن عرش خداست... وفقط... دوست خداست...

سپیده

در عجبم از سیب خوردنِ مان که از آن فقط ” چوبش ” باقی می ماند. مگر این همه چــــــوب که خوردیم از یک سیــــب…..شروع نشد !؟

تبسم

[قهقهه][خنده][نیشخند][قهقهه][قهقهه][خنده]

بيانسه

چه خوشگله ........[لبخند][لبخند][لبخند]